česky | English
vyhlášení výsledků soutěže

Krásnými momenty
proti domácímu násilí

intervenční centra v české republice

na mapě naleznete nejbližší centrum

Činnost intervenčních center je zaměřena na přechodnou odbornou pomoc a podporu osobám ohroženým domácím násilím. Intervenční centra jsou jednou ze služeb sociální prevence podle §60a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jako jediná sociální služba pro osoby ohrožené domácím násilím bezprostředně navazují na rozhodnutí Policie ČR o vykázání násilné osoby ze společného obydlí.

zapojte se k #mlceniboli

připojte se a podpořte dobrou věc

nemlčím na facebooku

Přidejte ke své fotce na Facebooku
logo Mlčení Bolí a podpořte tak boj
s domácím násilím.

a co vaše nejbližší okolí?

Informujte své blízké a kamarády. Myslete na ty, kterým by služby intervenčních center mohly změnit život.

zapojte se, natočte vlastní video!

Naše spoty na podporu boje s domácím násilím jste viděli. Zkuste natočit svoje. Stačí na to dobrý nápad a lepicí páska.

kam dál?

Pokračovat na web intervenčních center